Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Andra Blumberga

Struktūrvienība:

(32700) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

andra.blumberga(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-4712-4794
Publikācijas
Atrasti 246 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
The Influence of Young People on Household Decisions on Energy Efficiency in Latvia
(2024)
Vita Brakovska, Andra Blumberga
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Multiplayer Game for Decision-Making in Energy Communities
(2023)
Ruta Vanaga, Ģirts Bohvalovs, Andra Blumberga
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
On-Site Testing of Dynamic Facade System with the Solar Energy Storage
(2023)
Ruta Vanaga, Jānis Narbuts, Zigmārs Zundāns, Andra Blumberga
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Tehnoloģiju piedāvājumi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 43 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 43.
TEST4SME - Laboratoriju tīkls mazajos uzņēmumos ražoto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtējumam, Baltic sea region, 2017-2020
Vides aizsardzība
Jūlija Gušča
Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses - (RIBuild)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Bioekonomika Zaļā kursa ēnā
Citi
Vladimirs Kirsanovs
Bioekonomikas modeļa izstrāde Bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju asociāli ekonomiskie aspekti - (BIO-EKONOMIKA)
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Biowaste and algae knowledge for the production of 2nd generation biofuels (BioWALK4Biofuels)
Vides aizsardzība
Francesco Romagnoli
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana
Citi
Andra Blumberga
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana
Citi
Andra Blumberga
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Andra Blumberga
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Gatis Bažbauers
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti
Citi
Dagnija Blumberga
Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
Enerģētikas un klimta modelēšanas virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
FLEX4RES
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai.
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET)
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā
Citi
Aiga Barisa
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)
Citi
Dagnija Blumberga
Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi (CoolBricks)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde
Citi
Andra Blumberga
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju iztrāde
Citi
Andra Blumberga
Latvijas energosektora ietekmes uz vidi samazināšana
Enerģētika
Andra Blumberga
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122)
Citi
Marina Platonova
Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū (NorthPass)
Vides aizsardzība
Claudio Rochas
Plasmas tehnoloģiju popularizēšana vides aizsardzībā Baltijas jūras reģionā - PlasTEP
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Publiskā energosektora alternatīvas - PEA
Enerģētika
Marika Rošā
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku
Citi
Gatis Bažbauers
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Sistēmu analīze MOOC ilgtspējības transformācijai - SYSSUS
Citi
Andra Blumberga
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Citi
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-RSFF.VASSI)
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-F3544)
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-RIBuild)
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-W1916)
Andra Blumberga
Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās
Citi
Ruta Vanaga
Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs
Citi
Dagnija Blumberga
„Zema enerģijas patēriņa ēkas koncepcijas izstrāde Latvijas apstākļiem”
Vides aizsardzība
Andra Blumberga