Sinhronais vējģenerators
Nikolajs Levins, Edmunds Kamoliņš, Kārlis Sējējs, Kārlis Gulbis, Rihards Elmanis-Helmanis

Izgudrojums attiecas uz elektromehāniku, konkrēti - uz sinhronajām elektriskajām mašīnām ar ierosmi no pastāvīgajiem magnētiem, kuras plaši tiek pielietotas kā mazas un vidējas jaudas vējģeneratori. Ir piedāvāts sinhronais vējģenerators ar ierosmi no pastāvīgajiem magnētiem un koncentrisku (vienzobspoles) enkurtinumu (3.zīm.). Ģeneratora konstrukcijas atšķirība no zināmām konstrukcijām ir tāda, ka ģeneratora zobu skaits ir izveidots proporcionāli divkāršotam enkurtinumu fāžu skaitam un ģeneratora poliem ir tikai viens kopīgs dalītājs, kurš vienāds ar 2, turklāt statora zobu un rotora polu skaits atšķiras par skaitli, kurš vienāds ar 2. Piedāvāto vējģeneratoru ir ieteicams izgatavot daudzfāžu izpildījumā, t.i. ar fāžu skaitu, kas lielāks par 3. Izpildot visas minētās konstruktīvās īpatnības, ģeneratoram būtiski samazinās bremzējošais zobu moments starp statora zobiem un rotora poliem, kas nodrošina vējģeneratora darbības uzsākšanu pie mazāka vēja ātruma. Vienlaicīgi paaugstinās vējģeneratora īpatnējā jauda un jaudas izmantošanas koeficients, kā arī paaugstinās tā drošums un kalpošanas resurss.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv