3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi
Inese Rijkure, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa, Daina Zicāne, Inese Mieriņa, Māris Turks

Izgudrojums attiecas uz bioorganiskās ķīmijas nozari, konkrēti, 3-dezoksi-3-azidobetulīnskabes iegūšanu. Paņēmiens paredzēts 3-azidolupānu, konkrēti, diastereobagātinātas 3β-azido-3-dezoksibetulīnskābes iegūšanai  no 3-amino-3-dezoksibetulīnskābes, to apstrādājot ar diazopārneses reaģentu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv