Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā
Jevgeņija Lugiņina, Krista Gulbe, Māris Turks

Izgudrojums attiecas uz organiskās ķīmijas tehnoloģiju nozari, konkrēti, jaunu ogļhidrātu glikozīdiskās saites izveidošanas paņēmienu mannozīdu (ɑ-3), (β-3) un (ɑ-5) sintēzei, kā šķīdinātāju izmantojot sašķidrinātu sēra dioksīdu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv