Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15298
Nosaukums Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.04.2018
Patenta pieteikuma datums 25.10.2017
Autori Jevgeņija Lugiņina , Krista Gulbe , Māris Turks
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts