Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Framework for Knowledge-Based Configuration of Project Management Information Systems

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Framework for Knowledge-Based Configuration of Project Management Information Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Solvita Bērziša
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi PMIS configuration, knowledge-based system, case-based reasoning
Anotācija Project management is a complex process regulated by project management methodologies, standards and other requirements. Project management information systems are used to support project management activities. To ensure effective use of the project management information system, it is necessary that the system could be configured according requirements of the chosen methodology. The configuration provides a structural framework for project management while accumulated project management knowledge provides basis for efficient project execution. Therefore, the project management information systems also should provide means for representing and reusing knowledge. The objective of this paper is to propose architecture of knowledge-based system that ensures project management information system configuration process with appropriated knowledge. This architecture is referred as the knowledge-bases configuration system. Project management knowledge repository and case-based reasoning principles are used in development of the proposed architecture. This architecture allows storing project management and configuration information and organizing and reusing this information.
Hipersaite: http://isd.ktu.lt/it2011//material/Proceedings/1_AI_3.pdf 
Atsauce Bērziša, S., Grabis, J. A Framework for Knowledge-Based Configuration of Project Management Information Systems. No: Proceedings of the 17th Intenational Conference on Information and Software Technologies (IT 2011), Lietuva, Kaunas, 27.-29. aprīlis, 2011. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, 31.-38.lpp. ISSN 2029-0020.
ID 10012