Vide un ekonomika
2011
Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante, Ivars Brīvers, Jānis Malzubris, Miriama Keneta, Tatjana Tambovceva, Inga Šīna, Agita Līviņa, Jānis Grasis, Jānis Ieviņš, Biruta Pūle, Anna Ābeltiņa

Grāmata Vide un ekonomika ir neatsverams izziņas avots ar vidi, vides eko-nomiku, dabas resursu ekonomiku saistītu studiju kursu apgusanā Latvijas skolās un augstskolās. Daudzas tēmas ir saistošas arī vides, ekonomikas un vadības speciālistiem.


Atslēgas vārdi
Environment, economics, sustainable development

Atstāja, D., Dimante, D., Brīvers, I., Malzubris, J., Keneta, M., Tambovceva, T., Šīna, I., Līviņa, A., Grasis, J., Ieviņš, J., Pūle, B., Ābeltiņa, A. Vide un ekonomika. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 256 lpp. ISBN 9789984453712.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196