Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ivars Brīvers

Publikācijas
Atrasti 10 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Comerce
(2013)
Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers, Ieva Bruksle, Alīda Zigmunde
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Why do Socialists Always Turn out to be the Losers?
(2011)
Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers
Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Economics - the Environment - Growth
(2010)
Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja, Jānis Malzubris, Džineta Dimante, Tatjana Tambovceva, Aija Graudiņa, Biruta Pūle
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Natural Resources, Taxation, and Regulation Unusual Perspectives on a Classic Problem, ed. by Laurence Moss
(2008)
Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Sabiedrības loma Vides problēmu risinājumos
(2007)
Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS