Environment and Sustainable Development
2010
Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Bernd Delakowitz, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Alexander Feher, Jakob Grandin, Aija Graudiņa, Connie Hedegaard, Victor V. Ionov, Uffe Jakobsen, Christine Jakobsson, Linas Kliučininkas, Māris Kļaviņš, Tiiu Koff, Oleksandra Kovbasko, Iryna Kriba, Paula Lindroos, Jānis Malzubris, Deniss Meadows, Silvija Meiere, Viesturs Melecis, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Andris Piebalgs, Janez Potočnik, Biruta Pūle, Inga Račinska, Lars Ryden, Michael Scoullos, Valdis Segliņš, Ksenia D. Shelest, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Isak Stoddart, Tatjana Tambovceva, Harold Wilhite, Markus Will, Jānis Zaļoksnis, Anke Zenker-Hoffmann, Yuliya Zhuk

The book has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study materials"


Atslēgas vārdi
environment, sustainable development

Apine, L., Atstāja, D., Auniņa, L., Āboliņa, K., Blumberga, D., Brizga, J., Brīvers, I., Delakowitz, B., Dimante, D., Eglīte, M., Feher, A., Grandin, J., Graudiņa, A., Hedegaard, C., Ionov, V., Jakobsen, U., Jakobsson, C., Kliučininkas, L., Kļaviņš, M., Koff, T., Kovbasko, O., Kriba, I., Lindroos, P., Malzubris, J., Meadows, D., Meiere, S., Melecis, V., Mendziņa, I., Nikodemus, O., Piebalgs, A., Potočnik, J., Pūle, B., Račinska, I., Ryden, L., Scoullos, M., Segliņš, V., Shelest, K., Spārītis, O., Spriņģe, G., Stoddart, I., Tambovceva, T., Wilhite, H., Will, M., Zaļoksnis, J., Zenker-Hoffmann, A., Zhuk, Y. Environment and Sustainable Development. Riga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 300 lpp. ISBN 9789984452340.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196