Economics - the Environment - Growth
2010
Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja, Jānis Malzubris, Džineta Dimante, Tatjana Tambovceva, Aija Graudiņa, Biruta Pūle

The monograph has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study material".


Atslēgas vārdi
Environment and Sustainable Development, Economics

Brīvers, I., Atstāja, D., Malzubris, J., Dimante, D., Tambovceva, T., Graudiņa, A., Pūle, B. Economics - the Environment - Growth. No: Environment and Sustainable Development. M.Kļaviņš, W.Filho, J.Zaļoksnis red. Riga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 129.-147.lpp. ISBN 978-9984-45-234-0.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196