Vide un ilgtspējīga attīstība
2010
Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Jakobs Grandins, Aija Graudiņa, Konnija Hēdegorda, Kristīne Jakobsone, Māris Kļaviņš, Oleksandra Kovbasko, Jānis Malzubris, Deniss Medouzs, Viesturs Melecis, Silvija Meiere, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Juris Paiders, Andris Piebalgs, Janešs Potočniks, Biruta Pūle, Inga Račinska, Larss Ridēns, Valdis Segliņš, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Izaks Stodards, Tatjana Tambovceva, Jānis Zaļoksnis, Jūlija Žuka

Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta LV0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde" atbalstu.


Atslēgas vārdi
environment, sustainable development

Apine, L., Atstāja, D., Auniņa, L., Āboliņa, K., Blumberga, D., Brizga, J., Brīvers, I., Dimante, D., Eglīte, M., Grandins, J., Graudiņa, A., Hēdegorda, K., Jakobsone, K., Kļaviņš, M., Kovbasko, O., Malzubris, J., Medouzs, D., Melecis, V., Meiere, S., Mendziņa, I., Nikodemus, O., Paiders, J., Piebalgs, A., Potočniks, J., Pūle, B., Račinska, I., Ridēns, L., Segliņš, V., Spārītis, O., Spriņģe, G., Stodards, I., Tambovceva, T., Zaļoksnis, J., Žuka, J. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. ISBN 9789984452203.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196