Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ieva Bruksle

Publikācijas
Atrasti 3 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 3.
The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Comerce
(2013)
Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers, Ieva Bruksle, Alīda Zigmunde
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Economic Divergence and Convergence in the Way to Sustainable Development
(2011)
Ieva Bruksle, Dzintra Atstāja
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Inovation of Economic Theories in the Way to Sustainable Development
(2011)
Ieva Bruksle, Dzintra Atstāja
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos