Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Factors Infliencing Company’s Sustainable Performance: Case from Latvia

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Factors Infliencing Company’s Sustainable Performance: Case from Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Pētniecības platforma Neviena
Autori Guna Ciemleja
Nataļja Lāce
Atslēgas vārdi sustainable performance, model, external factors
Anotācija The operations and development of an enterprise as an economic entity depends on various factors, identification and evaluation of which is crucial for any enterprise. In the opinion of the authorsss the enterprise’s performance is influenced by factors which can be grouped into three blocks: macroeconomic factors, demand factors and structure of industry sector. The authorsss present the conceptual model of factors influencing enterprise's performances and analyze factors' interactions and manifestations of their impact. Besides, classification of factors according to the way of their manifestation, as well as according to the environment, which maintains or initiates influence of the factor are offered.
Atsauce Ciemleja, G., Lāce, N. Factors Infliencing Company’s Sustainable Performance: Case from Latvia. Management and Sustainable Development, 2011, Vol. 29, No. 2, 87.-90.lpp. ISSN 1311-4506.
ID 10613