Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no saldā ķirša (Prunus avium L.) koksnes īpašību pētījumi

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 12.10.2011 16:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no saldā ķirša (Prunus avium L.) koksnes īpašību pētījumi
Nosaukums angļu valodā Research of Characteristics of Latvian Innovative Furniture Production and Building Material of Wild Cherry (Prunus Avium L.) Wood
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Gunārs Pavlovičs
Atslēgas vārdi cherry wood, Prunus avium L
Anotācija Sakarā ar to, ka saldā ķirša koksne kļūst pieprasīta pasaules tirgū un Latvijā ir sākta tā audzēšana koksnes ieguvei, tika veikti pētījumi, lai noskaidrotu Latvijā augošo saldā ķirša koksnes īpašības. Darbā tika izmantoti saldā ķirša Prunus avium L. koki no dažādām Latvijas audzēm. Pētījumiem izmantoti no 19 līdz 20,5 m augsti ķirša koki, ar diametru no 27,0 līdz 32,0 cm (1,3 m augstumā), un vecumā no 31 līdz 43 gadiem. Pētījumus veica paraugiem no četriem stumbra augstumiem ( resgalis, ¼, ½, ¾, ). Saldā ķirša koksnei veica dažādu īpašību pētījumus, tādus kā – morfoloģiskās, fizikālās, mehāniskās, tehnoloģiskās, optiskās, siltumfizikālās un ķīmiskās. Iegūtie rezultāti ļauj prognozēt, ka Latvijā izaudzēta saldā ķirša koksne ir konkurētspējīga pasaules tirgū.
Anotācija angļu valodā Owing to the growing demand for wild cherry wood in the world’s market and Latvia, its cultivation for harvesting has been initiated, and studies of the properties of wild cherry wood growing in Latvia are under way. At work arrived trees of wild cherry Prunus avium L from different stand of Latvia. For research used wild cherry wood from 19 till 20,5 m high, in the diameter from 27,0 till 32,0 cm (at the 1,3 m high) and ages from 31till 43 year. For studies to perform of 4 height of stem (butt-end, ¼, ½, ¾).The wild cherry wood realized researches of different properties, such as morphological, physical, mechanical, technological, optical, thermophysical and chemical. Obtained results allow prognose, that wild cherry wood growing in Latvia are competitive in the world’s market.
Atsauce Pavlovičs, Gunārs. Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no saldā ķirša (Prunus avium L.) koksnes īpašību pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 131 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 10898