Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Mārcis Dzenis

Struktūrvienība:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Marcis.Dzenis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1267-9968
Publikācijas
Atrasti 28 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia
(2016)
Sarmīte Janceva, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Laima Vēvere, Jeļena Krasiļņikova, Mārcis Dzenis
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
MLĶF attīstības stratēģijas izstrāde un īstermiņa rezultatīvie rādītāji
(2016)
Mārcis Dzenis
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Projekti
Atrasti 9 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 9.
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli
Materiālu tehnoloģija
Mārtiņš Kalniņš
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu
Materiālu tehnoloģija
Juris Smirnovs
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8286)
Mārcis Dzenis
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8725)
Citi
Jānis Kajaks
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers