Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Mārcis Dzenis
Struktūrvienība (14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Marcis.Dzenis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1267-9968

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
20 Years after Starting Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Mārcis Dzenis
Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Sarmīte Janceva, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Laima Vēvere, Jeļena Krasiļņikova, Mārcis Dzenis
Behaviour of the Lignin-Based Polyelectrolyte Complex at the Water-Heptane Interface Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Vadims Šakels, G. Shulga, Mārcis Dzenis
Biodegradablas modificēta PHB sistēmas Raksts konferenču tēžu krājumā 2004 Ludmila Aņiščenko, Mārcis Dzenis, Dace Čerpakovska, Velta Tupureina, Ludmila Savenkova, Sandra Muižniece-Brasava
Biodegradable Flax Fiber Reinforced Eco-Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Velta Tupureina, Anda Dzene, Mārcis Dzenis
Biodegradable Flax Fibers Reinforced Eco-composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Velta Tupureina, Anda Dzene, Aleksandra Voronova, Mārcis Dzenis
Characterization of Bark Extract from Deciduous Trees with Emphasis on Their Antioxidant Activity Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Sarmīte Janceva, T. Dizhbite, L. Vevere, G. Telysheva, Mārcis Dzenis
Characterization of Bark Rich-In-Tannins Extracts from Deciduous Trees with Emphasis on Their Antioxidant Activity Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Sarmīte Janceva, T. Dizhbite, L. Vevere, A. Arshanitsa, G. Telisheva, Mārcis Dzenis
Condensed Tannins Rich Grey Alder Bark Extract Potentials as a Raw Material for Wood Adhesive Production Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Sarmīte Janceva, M. Andzs, R. Tupciauskas, G. Telisheva, T. Dizhbite, Mārcis Dzenis
Conservation/Restoration of Cultural Heritage: Education and Training Problems, Results, Outlooks = Kultūras mantojuma konservācija/restaurācija: studiju problēmas, rezultāti, perspektīvas Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Mārcis Dzenis
Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
No Latvijas lapkoku mizas iegūtu dabas polifenolu un proantocianidīnu izpēte un modifikācija videi draudzīgu funkcionālu produktu un materiālu iegūšanai 2017 Sarmīte Janceva
Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hidrotermiskās modifikācijas paņēmienu 2016 Juris Grīniņš
Jauna ekstrakcijas metode augsta betulīna satura ekstraktvielu iegūšanai 2015 Aigars Pāže
Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no saldā ķirša (Prunus avium L.) koksnes īpašību pētījumi 2011 Gunārs Pavlovičs
Lapkoku koksnes īpašību uzlabošana ar termiskās apstrādes paņēmienu 2011 Vladimirs Biziks
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu Būvniecība un arhitektūra 20000 Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Elektronisko norēķinu sistēma Informācijas tehnoloģijas Gatis Praličs
Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli Materiālu tehnoloģija 14200 Mārtiņš Kalniņš
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu Materiālu tehnoloģija 20100 Juris Smirnovs
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 04000 Lita Lazdiņa
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8286) 14212 Mārcis Dzenis
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8725) Citi 14212 Jānis Kajaks
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība Citi 04000 Gatis Bažbauers