Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Condensed Tannins Rich Grey Alder Bark Extract Potentials as a Raw Material for Wood Adhesive Production

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Condensed Tannins Rich Grey Alder Bark Extract Potentials as a Raw Material for Wood Adhesive Production
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Sarmīte Janceva
M. Andzs
R. Tupciauskas
G. Telisheva
T. Dizhbite
Mārcis Dzenis
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Janceva, S., Andzs, M., Tupciauskas, R., Telisheva, G., Dizhbite, T., Dzenis, M. Condensed Tannins Rich Grey Alder Bark Extract Potentials as a Raw Material for Wood Adhesive Production. No: Proceedings of the 12th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE), Latvija, Rīga, 12.-13. septembris, 2016. Rīga: 2016, 58.-62.lpp.
ID 22785