Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Sarmīte Janceva
Tatjana Dižbite
Gaļina Teliševa
Laima Vēvere
Jeļena Krasiļņikova
Mārcis Dzenis
Atslēgas vārdi Bark, deciduous trees, condensed tannins, proanthocyanidins, free radical scavenging activity, lipid peroxidation, amylase.
Anotācija With the purpose to assess potential of alder tree bark as a renewable source of bioactive polyphenolic compounds, antioxidant properties of hydrophilic extracts and proanthocyanidins (PAC) isolated from bark of two alder species (grey alder and black alder) growing in Latvia have been examined employing two test systems, ABTS●+, DPPH● assays. In the tests the high free radical scavenging capacities of the PAC were demonstrated. The polyphenolic nature of the bark PAC opens the possibility of its application as food additive. The PAC has good potential as an antioxidant for mayonnaise.
DOI: 10.1515/msac-2016-0005
Atsauce Janceva, S., Dižbite, T., Teliševa, G., Vēvere, L., Krasiļņikova, J., Dzenis, M. Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia. Materials Science and Applied Chemistry, 2016, 33, 26.-30.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2016-0005
ID 22306