Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Immobilisation of Yeast Cells on the Surface of Hydroxyapatite Ceramics

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Immobilisation of Yeast Cells on the Surface of Hydroxyapatite Ceramics
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Aleksandrs Rapoports
Diāna Borovikova
Agnese Kokina
Aloizijs Patmalnieks
Nataliya Polyak
Ilona Pavlovska
Gundars Mežinskis
Jurijs Dehtjars
Atslēgas vārdi Yeast, Immobilisation, Hydroxyapatite, Electron work function, Dehydration, Heavy metals
Anotācija Hydroxyapatite (HAP) ceramics was tested for the first time for the possibility of being used as a new carrier for the immobilisation of yeast cells that are both model organisms for eukaryotic cell investigations and producers, which is important in classical and modern biotechnological processes. It was shown that under typical immobilisation conditions yeast (Saccharomyces cerevisiae) has no affinity to HAP ceramics. A novel method for yeast immobilisation was developed. This new method includes the joint incubation of a carrier with the cells, the sedimentation and adhesion of cells on the carrier and the dehydration of obtained preparations. It was shown that the sedimentation and adhesion stages strongly depend on the value of the electron work function of the HAP ceramics surface. An increase in this value, which corresponds to a higher negative charge on the ceramics surface, correlates with higher cell immobilisation. The dehydration stage strongly and stably fixes cells on the ceramics. Experiments with yeast cells immobilised on HAP ceramics have shown the efficiency of using these preparations in biotechnologies linked with the purification of wastewaters from heavy metals.
DOI: 10.1016/j.procbio.2010.11.009
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511310004228 
Atsauce Rapoports, A., Borovikova, D., Kokina, A., Patmalnieks, A., Polyak, N., Pavlovska, I., Mežinskis, G., Dehtjars, J. Immobilisation of Yeast Cells on the Surface of Hydroxyapatite Ceramics. Process Biochemistry, 2011, Vol.46, Iss.3, 665.-670.lpp. ISSN 1359-5113. Pieejams: doi:10.1016/j.procbio.2010.11.009
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 10922