Analogo elektronisko shēmu analīzes un aprēķina metodes
2009
Jānis Greivulis, Nadežda Kuņicina

Dots elektronisko shēmu vispārīgs raksturojums. Apskatītas elektronisko aktīvo un pasīvo komponenšu aizvietošanas shēmas. Izvērtētas funkcionālās īpašības un elektronisko iekārtu funkcionēšanas prasību nodrošinājums, ietverot elektromagnētiskās savienojamības problēmu. Apskatītas elektronisko shēmu stacionāro un pārejas procesu aprēķina metodes.


Atslēgas vārdi
electronic analog schemes

Greivulis, J., Kuņicina, N. Analogo elektronisko shēmu analīzes un aprēķina metodes. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 91 lpp. ISBN 978-9984-32-928-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196