Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jānis Greivulis

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

Publikācijas
Atrasti 64 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Pulse Density Modulation Circuit [2]
(2010)
Jānis Greivulis, Jānis Doniņš
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Magnētiski saistītu tinumu parametru kontroles iekārta
(2010)
Jānis Greivulis, Aleksandrs Gasparjans, Aleksandrs Terebkovs, Jānis Doniņš
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Stieņu induktormašīna
(2010)
Aleksandrs Terebkovs, Jānis Greivulis, Aleksandrs Gasparjans, Jānis Doniņš
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Analogo elektronisko shēmu analīzes un aprēķina metodes
(2009)
Jānis Greivulis, Nadežda Kuņicina
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pulse Density Modulation Circuit
(2009)
Jānis Greivulis, Jānis Doniņš
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Application of Supercapacitor Energy Storage Devices
(2009)
Viesturs Bražis, Jānis Greivulis
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Projekti
Atrasti 8 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 8.
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
„Barošanas sistēmu ar alternatīvajiem enerģijas avotiem universālā spēka elektronikas pārveidotāja izstrāde un izpēte”
Enerģētika
Iļja Galkins
Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte regulejāmās elektriskās piedziņas sistēmas
Mašīnbūve
Jeļena Čaiko
Elektroenerģijas pārvades vienvada līnijas raidošās un uztverošās daļas izstrāde
Enerģētika
Jānis Voitkāns
Nepārtrauktās barošanas sistēmu ar superkondensatoriem izstrāde un izpēte
Enerģētika
Iļja Galkins
PAM ūdeņraža degvielas šūnas energoelektronikas pārveidotāja izstrāde ar daudzlīmeņu invertoru
Enerģētika
Oskars Krievs
Prakšu pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008
Izglītība
Anastasija Žiravecka
„Regulējamas elektropiedziņas spēka elementu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz mākslīgo neironu tīklu bāzes”
Mašīnbūve
Jeļena Čaiko