Pulse Density Modulation Circuit
8th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": Proceedings 2009
Jānis Greivulis, Jānis Doniņš

Impulsu blīvuma modulācijas (PDM) attiecas uz elektroenerģijas pārveidotājiem un var tikt pielietots spēka elektronikā. Impulsu blīvuma modulācijas shēmas izveides mērķis un pielietojums spēka elektronikā ir uzlabot formēšanas precizitāti un kvalitātes parametrus salīdzinājumā ar impulsu platuma modulāciju (PWM).


Atslēgas vārdi
Pulse density modulation circuit, power converter control circuit, integrator reset circuit, non-inverting amplifier.
Hipersaite
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2009/Papers/50_Janis_Donins.pdf

Greivulis, J., Doniņš, J. Pulse Density Modulation Circuit. No: 8th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": Proceedings, Latvija, Jelgava, 28.-29. maijs, 2009. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2009, 285.-291.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196