Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Supercapacitor Energy Storage Devices

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Supercapacitor Energy Storage Devices
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Viesturs Bražis
Jānis Greivulis
Atslēgas vārdi induction motor, supercapacitor energy storage system, efficiency factor
Anotācija The article discusses an actual theme about improving of energetic efficiency of industrial induction drives. New AC motor control schemes with supercapacitor energy storage devices for motor stator parametric control in continuous and pulse modes are developed. The starting device allows decreasing of motor torque jerks at the beginning of the transient process thus providing elimination of the consumed energy and drive system mechanical wear. There is given the storage system efficiency factor calculation in the capacitor charging mode with constant current. The new device has a higher efficiency factor.
Hipersaite: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2009/Papers/58_Viesturs_Brazis.pdf 
Atsauce Bražis, V., Greivulis, J. Application of Supercapacitor Energy Storage Devices. No: 8th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : Proceedings , Latvija, Jelgava, 28.-29. maijs, 2009. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2009, 328.-333.lpp.
ID 6728