Stieņu induktormašīna
Latvijas patents uz izgudrojumu 2010
Aleksandrs Terebkovs, Jānis Greivulis, Aleksandrs Gasparjans, Jānis Doniņš

Izgudrojums attiecas uz bezkontaktu elektriskajām mašīnām un var tikt izmantots alternatīvajā enerģētikā. Tā mērķis ir palielināt ģenerēto jaudu pie mazām rotācijas frekvencēm un samazināt papaišanas momentu.


Atslēgas vārdi
contactless electrical machines, alternative energetics, increase the output power, reduce the start torque

Terebkovs, A., Greivulis, J., Gasparjans, A., Doniņš, J. Stieņu induktormašīna. No: Latvijas patents uz izgudrojumu. Rīga: Latvijas Republikas patentu valde, 2010, 1.-1.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196