Magnētiski saistītu tinumu parametru kontroles iekārta
Latvijas patents uz izgudrojumu 2010
Jānis Greivulis, Aleksandrs Gasparjans, Aleksandrs Terebkovs, Jānis Doniņš

Izgudrojums attiecas uz elektrotehniku un to var izmantot diagnostikā. Tā mērķis ir paplašināt kontroles iekārtas funkcionālās iespējas.


Atslēgas vārdi
electrical engineering, diagnosis, extend the control device functionality

Greivulis, J., Gasparjans, A., Terebkovs, A., Doniņš, J. Magnētiski saistītu tinumu parametru kontroles iekārta. No: Latvijas patents uz izgudrojumu. Rīga: Latvijas Republikas patentu valde, 2010, 1.-1.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196