Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Crystal Structure of Catena-Poly[Bis (8-Mercaptoquinolinato-N

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Crystal Structure of Catena-Poly[Bis (8-Mercaptoquinolinato-N,S)Disilver(I)], Ag2(C9H6NS)2
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori E. Silina
Sergejs Beļakovs
J. Ashaks
L. Pecha
D. Zaruma
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
DOI: 10.1524/ncrs.2010.0091
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/ncrs.2010.225.issue-1/ncrs.2010.0091/ncrs.2010.0091.xml 
Atsauce Silina, E., Beļakovs, S., Ashaks, J., Pecha, L., Zaruma, D. Crystal Structure of Catena-Poly[Bis (8-Mercaptoquinolinato-N,S)Disilver(I)], Ag2(C9H6NS)2. Zeitschrift für Kristallographie, 2010, Vol.225, Iss.1, 211.-212.lpp. ISSN 1433-7266. Pieejams: doi:10.1524/ncrs.2010.0091
ID 11193