Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds D. Zaruma

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Crystal Structure of Catena-Poly[Bis (8-Mercaptoquinolinato-N,S)Disilver(I)], Ag2(C9H6NS)2 Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 E. Silina, Sergejs Beļakovs, J. Ashaks, L. Pecha, D. Zaruma
Синтез и строение 2-фенил-8-селенолхинолината кадмия Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 E. Siliņš, Sergejs Beļakovs, J. Ašaks, L. Pečs, D. Zaruma
Синтез и модель структуры 4-метокси-8-меркаптохинолината мышьяка As[C2H5(OCH3)NS]3 Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 E. Silins, Sergejs Beļakovs, J. Ašaks, L. Pečs, D. Zaruma
Синтез и строение ди(2-фенил-8-хинолил)диселенида и бис[(2-фенил-8-хинолил)селенолата]цинка Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 E. Silins, J. Ašaks, Sergejs Beļakovs, A. Tokmanovs, L. Pecs, D. Zaruma
Строение 8-меркаптохинолинатов мышьяка. Синтез и кристаллическая структура 4-метокси-8-меркаптохинолината мышьяка As[C9H5(OCH3)NS]3 Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 E. Siliņš, Sergejs Beļakovs, J. Ašaks, L. Pečs, D. Zaruma
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.