Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds E. Siliņš

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Синтез и строение 2-фенил-8-селенолхинолината кадмия Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 E. Siliņš, Sergejs Beļakovs, J. Ašaks, L. Pečs, D. Zaruma
Строение 8-меркаптохинолинатов мышьяка. Синтез и кристаллическая структура 4-метокси-8-меркаптохинолината мышьяка As[C9H5(OCH3)NS]3 Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 E. Siliņš, Sergejs Beļakovs, J. Ašaks, L. Pečs, D. Zaruma
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.