Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Синтез и молекулярная структура метилового эфира 3-бром-2-(2-гидрокси-2-пропил)-7-оксо-7Н-селеноло[2

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Синтез и молекулярная структура метилового эфира 3-бром-2-(2-гидрокси-2-пропил)-7-оксо-7Н-селеноло[2,3-f]хромен-8-карбоновой кислоты
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori P. Arsenjans
E. Vasileva
Sergejs Beļakovs
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Arsenjans, P., Vasileva, E., Beļakovs, S. Синтез и молекулярная структура метилового эфира 3-бром-2-(2-гидрокси-2-пропил)-7-оксо-7Н-селеноло[2,3-f]хромен-8-карбоновой кислоты . Химия гетероциклических соединений, 2011, N 2, 296.-300.lpp. ISSN 0132-6244.
ID 11338