Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds P. Arsenjans

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Синтез и молекулярная структура метилового эфира 3-бром-2-(2-гидрокси-2-пропил)-7-оксо-7Н-селеноло[2,3-f]хромен-8-карбоновой кислоты Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 P. Arsenjans, E. Vasileva, Sergejs Beļakovs
An Approach to the Selenobromination of Aryl(thienyl)alkynes: Access to 3-Bromobenzo[b]selenophenes and Selenophenothiophenes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 E. Paegle, Sergejs Beļakovs, P. Arsenjans
Preparation of Conjugated 6,6′-Bibenzo[b]selenophenes Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 P. Arsenjans, J. Vasiļjeva, Sergejs Beļakovs
Synthesis of Substituted Benzo[b]selenophenes Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 P. Arsenjans, E. Paegle, Sergejs Beļakovs
Использование 1,2,3-селенадиазолов в синтезе 1,1'-бис(дифенилселенофосфорил)ферроцена Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2012 P. Arsenjans, A. Petrenko, K. Oberte, Sergejs Beļakovs
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.