Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē
Nosaukums angļu valodā .
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Daina Zicāne
Zenta Tetere
Irisa Rāviņa
Inese Rijkure
Māris Turks
Atslēgas vārdi kombretastatīns A-4, hinazolinonanilīdi
Anotācija .
Anotācija angļu valodā .
Atsauce Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I., Rijkure, I., Turks, M. 3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās zinātnes": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. RTU: RTU Izdevniecība, 2011, 85.-85.lpp. ISBN 9789934102271.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11388