3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē
Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās zinātnes": tēžu krājums 2011
Daina Zicāne, Zenta Tetere, Irisa Rāviņa, Inese Rijkure, Māris Turks

.


Atslēgas vārdi
kombretastatīns A-4, hinazolinonanilīdi

Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I., Rijkure, I., Turks, M. 3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās zinātnes": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. RTU: RTU Izdevniecība, 2011, 85.-85.lpp. ISBN 9789934102271.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196