Darba samaksa kā dzīves kvalitātes rādītājs
Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija:problēmas, risinājumi, perspektīvas: tēzes 2011
Judīte Jakubāne, Gaļina Kozaka, Elīna Gaile-Sarkane

Darba samaksa ir vērtība darbiniekam, kas nodrošina viņam noteiktu dzīves kvalitāti. Raksta mērķis ir analizēt darba samaksas teorētiskos aspektus un sniegt vispārīgu ieskatu darba samaksas jautājumos un tendencēs Latvijā. Pētījumā tiks salīdzināta darba samaksa ES valstīs. Darbā izmantotas aprakstošās, statistiskās analīzes u.c. metodes. Pētījums sniedz priekšstatu par darba samaksas sistēmu un tās ietekmējošo faktoru analīzi. Pētījuma rezultātā autori secina, ka darba samaksas jautājumi Latvijā ir ļoti aktuāli, jo arvien vairāk iedzīvotāji pieprasa maznodrošināto statusu.


Atslēgas vārdi
Wages, standard of living, minimal wage, minimal salary

Jakubāne, J., Kozaka, G., Gaile-Sarkane, E. Darba samaksa kā dzīves kvalitātes rādītājs. No: Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija:problēmas, risinājumi, perspektīvas: tēzes, Latvija, Daugavpils, 3.-5. novembris, 2011. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2011, 7.-8.lpp. ISBN 978-9984-14-545-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196