Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Agent-Based Approach to the Dynamic Price Problem

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Agent-Based Approach to the Dynamic Price Problem
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Jurijs Čižovs
Atslēgas vārdi Artificial Intelligent Agents, Markov Decision Processes, Dynamic Pricing Policy
Anotācija This paper focuses on the agent realisation of the Markov Decision Process in the dynamic price problem. The use of MDP is caused by the properties of the trade system under consideration. Due to exploiting data mining tools, time series processing, clustering and other operations, the obtained interaction architecture has turned to be overloaded. Taking into account particular properties of the considered trade system as well as its model, which is MDP-based, this paper suggests a novel specific multiagent technique for MDP system realisation.
DOI: 10.1007/978-3-642-22000-5_46
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-22000-5_46 
Atsauce Čižovs, J. An Agent-Based Approach to the Dynamic Price Problem. No: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: 5th KES International Conference (KES-AMSTA 2011), Lielbritānija, Manchester, 30. Jūn-1. Jūl., 2011. Berlin: Springer-Verlag Berlin, 2011, 446.-455.lpp. ISBN 978-3-642-21999-3. e-ISBN 978-3-642-22000-5. ISSN 0302-9743. Pieejams: doi:10.1007/978-3-642-22000-5_46
ID 12063