Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide
2011
Juris Ķiploks

Zinātniskais vadītājs
Ivars Raņķis

Recenzenti
Leonīds Ribickis, Leonards Latkovskis, Andris Šnīders

Ķiploks J. Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide. Promocijas darba kopsavilkums.-R.:RTU, 2011.- 28 lpp. ISBN 978-9934-10-252-3


Atslēgas vārdi
shooting simulators, rifleman performance, bullet ballistic, tilt angle, elevation angle firearms.

Ķiploks, Juris. Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 136 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196