Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Approach to Parallelization of Remote Data Integration Tasks

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Approach to Parallelization of Remote Data Integration Tasks
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Jānis Kampars
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi data as a service, data integration, web services
Anotācija Data integration from autonomous, remote data sources is complicated by the data source heterogeneity, lack of methodological support and appropriate data integration systems. To solve this problem, the On-demand Remote Data Integration Architecture (ORDIA) is defined, which promotes maintenance and allows minimizing data integration time. A data integration task parallelization algorithm is the key part of this architecture. A detailed description of this algorithm is provided, and its performance is evaluated by experimental comparison with other data integration solutions.
DOI: 10.2478/v10143-011-0037-y
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/acss.2011.45.issue--1/v10143-011-0037-y/v10143-011-0037-y.xml?format=INT 
Atsauce Kampars, J., Grabis, J. An Approach to Parallelization of Remote Data Integration Tasks. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. Nr.49, 2011, 24.-30.lpp. ISSN 1407-7493. Pieejams: doi:10.2478/v10143-011-0037-y
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12518