Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apmācību metodika ilgtspējīgas attīstības īstenošanai mazos un vidējos uzņēmumos

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apmācību metodika ilgtspējīgas attīstības īstenošanai mazos un vidējos uzņēmumos, balstoties uz uzņēmuma dzīves ciklu
Nosaukums angļu valodā Training Methodology for Sustainable Performing of Small and Medium-Sized Enterprises Based on the Company's Life Cycle
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Guna Ciemleja
Nataļja Lāce
Karine Oganisjana
Atslēgas vārdi consulting-based training, sustainable performance, SME, enterprise life cycle
Anotācija Lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību mūsdienu biznesa dinamiskajā vidē, uzņēmuma vadīšanā jāpielieto metodes, kas balstītas uz jaunu zināšanu un prasmju apguvi. Autori piedāvā iespēju uzņēmējiem apgūt labi strukturētu zināšanu kopumu par uzņēmuma darbības rezultātu vadīšanu, izmantojot uzņēmuma dzīves cikla likumsakarības un tā pilnveidot atbilstošās uzņēmējdarbības prasmes.
Anotācija angļu valodā In order to provide the sustainable development of an enterprise in dynamically changing environment of contemporary business, methods based on new approaches should be used in its management. The authors show the opportunities of acquiring new knowledge by businessmen using properly structured basis of knowledge on sustainable performance management of an enterprise using the objective laws of its life cycle.
Atsauce Ciemleja, G., Lāce, N., Oganisjana, K. Apmācību metodika ilgtspējīgas attīstības īstenošanai mazos un vidējos uzņēmumos, balstoties uz uzņēmuma dzīves ciklu. Rīga: RTU, 2011. 83 lpp. ISBN 978-9934-8275-0-1.
ID 12637