Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vienkoča laivu izgatavošanas tehnoloģijas salīdzinošā analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vienkoča laivu izgatavošanas tehnoloģijas salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparable Analysis of Log Boat Production Technologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rihards Vidzickis
Atslēgas vārdi wooden products, log boats, boats, technologies, wood processing tools
Anotācija Rakstā apskatītas izvērsto un vienkārši grebto vienkoča laivu izgatavošanas procesa specifika, analizētas atšķirības. Detalizēti apskatīts un analizēts grebto vienkoča laivu izgatavošanas process, no baļķa mežā līdz gatavam izstrādājumam. Pievērsta uzmanība racionālām roku darba tehnoloģijām un lietderīgo atgriezumu iegūšanai. Šādus izstrādājumus nav lietderīgi ražot uz CNC mašīnām mazo apjomu dēļ, tādēļ izmantojamas efektīvas roku darba tehnoloģijas, kas pie reizes ļauj iegūt lietderīgos atgriezumus, kuri tālāk izmantojami kā izejmateriāls citiem koka izstrādājumiem. Raksts papildināts ar uzskatāmiem fotoattēliem, kas vizuāli ataino tehnoloģisko procesu. Rakstam pievienotas trīs laivu izgatavošanas kartes kopā ar instrumentu pielietošanas tabulu, kas lietojamas atkarībā no zaru daudzuma baļķī.
Anotācija angļu valodā Production specifics of the expanded and simple carved log boats are described and the differences are analysed in this article. The production process of the log boats from the logs till the ready-made product is described and analyzed in detail. The attention is paid to the efficient technologies of the manual labour and getting the useful cut-offs. It is not rational to produce these products with the use of CNC machines due to the small volume. That is why the efficient technologies of manual labour are to be used to allow getting the useful cut-offs which can be used as the raw materials for other wooden products. In order to make a log boat as speedily and effectively as possible you must follow the sequential use of instruments and technological process. The article demonstrates the use of consecutive ordinary hand tools, electrical and other hand tools of developed technologies and cutting cards. The article focuses on interaction use of well-known and modern hand tools. Graphic photos illustrating the technological processes are provided in the article. Three maps of the boat production and the chart of instruments used depending on the quantity of the branches in the log are included in the article as well.
Atsauce Vidzickis, R. Vienkoča laivu izgatavošanas tehnoloģijas salīdzinošā analīze. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 67.-73.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12694