Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Saliekamu lielizmēra koka skulptūru projektēšanas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Saliekamu lielizmēra koka skulptūru projektēšanas, izgatavošanas un montāžas specifika
Nosaukums angļu valodā Designing, Production and Assembly Analysis of the Folding Outsize Wooden Sculptures
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rihards Vidzickis
Atslēgas vārdi wooden sculpture, technologies, wood processing, outsize production
Anotācija Rakstā atspoguļota lielizmēra saliktas skulptūras „Dinīts” projektēšanas, maketēšanas un realizācijas gaita. Ilustrēta nepieciešamība veidot precīzu fizikālu objekta modeli lielizmēra dinamiskas skulptūras smaguma spēka sadalījuma analīzei un balsta sistēmas izstrādei, kā arī tehnoloģiskā procesa plānošanai. Pievienota materiālu piegriešanas karte, instrumentu un apstrādes iekārtu lietojumu shēma, paredzot iespēju tās savstarpēji mainīt, vadoties no apstrādes vietas. Rakstā sniegts detalizēts tehnoloģiskās secības apraksts. Aprakstīts detalizēts Latvijā augstākās salikta koka skulptūras daļējas montāžas un pilnas montāžas apraksts, problēmu analīze un realizētie risinājumi.
Anotācija angļu valodā Projecting, designing and implementation of the outsize folding sculpture “Dinits” (height ~ 6 m) is described in this article. The attention has been paid to the co-operation with the customer and the optimization of the limited financial resources, chosen place and technical implementation. Necessity to create a precise physical model of the object resulted in the analysis of the forces of gravity, development of the system of support as well as planning of the technological process. The scale model was created using scale 1:10 in order to understand the precise volume of the potential sculpture, to plan the details, to adjust the measures of the details to the measures of the material and to specify the location of the connecting lines and places. Map of the material cutting-out as well as a scheme of instruments and treatment equipment to be used has been added foreseeing the possibility of changing them depending on the place of treatment. The exact technological sequence described in the article is illustrated by the pictures, and a special attention is paid to the problems which have or could appear as well as the respective solutions are provided. Detailed description of the partial and full assembly of the folding wooden sculpture, the highest in Latvia, as well as problem analysis and description of the implemented solutions are given in the article.
Atsauce Vidzickis, R. Saliekamu lielizmēra koka skulptūru projektēšanas, izgatavošanas un montāžas specifika. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 74.-80.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12696