C-Kvaternāro vinilglicinolu iegūšana aliltrihloracetimidātu ciklizācijā
52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2011
Kristīne Kļimoviča, Liene Grigorjeva, Aigars Jirgensons

.


Atslēgas vārdi
C-kvaternārie -beta-aminospirti, Luisa skābes, N-aizsargāti vinilglicinoli

Kļimoviča, K., Grigorjeva, L., Jirgensons, A. C-Kvaternāro vinilglicinolu iegūšana aliltrihloracetimidātu ciklizācijā. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 28.-28. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 173.-173.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196