Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Studies of Gypsum Castings at the Medieval Castle in Cesis (Latvia)

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Studies of Gypsum Castings at the Medieval Castle in Cesis (Latvia)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Linda Krāģe
Ineta Rozenštrauha
Lāsma Stankeviča
Jana Svare
Atslēgas vārdi Cultural heritage, historical mortars, gypsum, investigation
Anotācija The studies presents the research of gypsum castings (consoles), dated with 1570 which are exposed to out door conditions (for more than 200 years) at the ruins of Cesis castle (Latvia). Investigation included the studies of chemical and mineralogical composition as well as measurements of physical and mechanical properties. According to the obtained results and examination of samples by optical microscopy, it could be assumed that historically for the preparation of mixture the crushed gypsum grains were used as the filler, mixed in an anhydrite CaSO4 binder, obtained in temperature range of 800-1000o C.
Atsauce Krāģe, L., Rozenštrauha, I., Stankeviča, L., Svare, J. Studies of Gypsum Castings at the Medieval Castle in Cesis (Latvia). No: Proceedings of the 9th Baltic States Restorer's Meeting, Lietuva, Vilnius, 11.-14. maijs, 2011. Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2011, 274.-276.lpp. ISBN 978-609-426-023-0.
Pilnais teksts
ID 12851