Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Single-Component Organic Conductors Based on Neutral Betainic Radicals of N-Methyl Substituted Dioxo- and Aminooxo-Pyrimido-Fused TTFs

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Single-Component Organic Conductors Based on Neutral Betainic Radicals of N-Methyl Substituted Dioxo- and Aminooxo-Pyrimido-Fused TTFs
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori T. Murata
Kārlis Balodis
G. Saito
Atslēgas vārdi Pyrimido-fused TTF; Neutral betainic radical; Nucleobase; Single-component organic conductor
Anotācija New dioxo- and aminooxo-pyrimido-fused tetrathiafulvalene (TTF) derivatives, whose pyrimido-rings are substituted by methyl group, were synthesized. In the crystal structures of their tetrabutylammonium salts, complementary hydrogen-bonds inherent in pyrimido-fused TTF derivatives were inhibited by the methyl substitution, and the crystals were constructed by the segregated motifs of cations and anions. Betainic radicals prepared by one-electron oxidation of tetrabutylammonium salts exhibited relatively high conductivities (ca. 10−4 S cm−1 at room temperature) as single-component organic molecules. The optical measurement of betainic radicals showed considerably low-energy charge-transfer absorption between radical molecules compared to those of conventional TTF systems, indicating the reduction of on-site Coulomb repulsion.
DOI: 10.1016/j.synthmet.2008.03.013
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677908000842 
Atsauce Murata, T., Balodis, K., Saito, G. Single-Component Organic Conductors Based on Neutral Betainic Radicals of N-Methyl Substituted Dioxo- and Aminooxo-Pyrimido-Fused TTFs. Synthetic Metals, 2008, Vol.158, Iss.12, 497.-505.lpp. ISSN 0379-6779. Pieejams: doi:10.1016/j.synthmet.2008.03.013
ID 12912