Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Kārlis Balodis

Struktūrvienība:

(14800) Lietišķās ķīmijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

karlis.balodis(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 13 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 9 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 9.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092.1)
Citi
Valdis Kokars
Enabling a Commercially Viable Long Lifespan and High-Efficiency Omni- Friendly OLED Lighting Source with G2 and G3 Emitters
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte
Organiskā ķīmija
Valdis Kokars
Jaunu organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrāde un to novērtējums lietojumam dinamiskajā hologrāfijā, kā arī difraktīvo un refraktīvo optisko elementu izgatavošanai
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei
Organiskā ķīmija
Kaspars Traskovskis
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns