Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Relaxation Polarization Dependence of Vector Recording in Azobenzene Molecular Glassy Films

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Relaxation Polarization Dependence of Vector Recording in Azobenzene Molecular Glassy Films
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Pēteris Augustovs
Andris Ozols
Kaspars Traskovskis
Valdis Kokars
Lauma Laipniece
Armands Rudušs
Kārlis Balodis
Atslēgas vārdi Polarization, azobenzene, glassy films
Anotācija Nav
Hipersaite: https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_35.konf.tezes_final.pdf#page=16 
Atsauce Augustovs, P., Ozols, A., Traskovskis, K., Kokars, V., Laipniece, L., Rudušs, A., Balodis, K. Relaxation Polarization Dependence of Vector Recording in Azobenzene Molecular Glassy Films. No: Abstracts of the 35th Scientific Conference, Latvija, Riga, 20.-22. februāris, 2019. Riga: University of Latvia, 2019, 16.-16.lpp.
Pilnais teksts
ID 30109