Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Esterification of Polydisperse Graphene Oxide with Cyano Groups Containing Azo Dyes

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Esterification of Polydisperse Graphene Oxide with Cyano Groups Containing Azo Dyes
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Vilnis Peipiņš
Kārlis Balodis
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi _
Anotācija _
Atsauce Peipiņš, V., Balodis, K., Kokars, V. Esterification of Polydisperse Graphene Oxide with Cyano Groups Containing Azo Dyes. No: Abstracts of Riga Technical University 54th International Scientific Conference : Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2013. Riga: RTU Press, 2013, 19.-19.lpp. ISBN 9789934104640.
Pilnais teksts
ID 17189