Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanostrukturēta Ni0.7Zn0.3Fe2O4 sintēze ar sola-gēla liesmas iniciēšanas un pašaidegšanās metodēm

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanostrukturēta Ni0.7Zn0.3Fe2O4 sintēze ar sola-gēla liesmas iniciēšanas un pašaidegšanās metodēm
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Santa Lagzdiņa
Andris Šutka
Atslēgas vārdi niķeļa-cinka ferīti, sola-gēla metode, pašaizdegšanās metode
Anotācija Pateicoties niķeļa-cinka ferītiem piemītošajām unikālajām elektriskajām un magnetiskajām īpašībām, tos jau vairākus gadu desmitus plaši pielieto augstfrekvences un zemfrekvences tehnikā, elektronikā, elektroakustikā, magnētiskajos atmiņas elementos, elektromagnētiskā starojuma absorbcijā, pastavīgo magnētu izgatavošanā, kā arī daudzās citās nozarēs.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Lagzdiņa, S., Šutka, A. Nanostrukturēta Ni0.7Zn0.3Fe2O4 sintēze ar sola-gēla liesmas iniciēšanas un pašaidegšanās metodēm. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 29.-29. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 201.-201.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12948