Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Komunikācija publiskajā telpā: noklusēšanu determinējošie faktori

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Komunikācija publiskajā telpā: noklusēšanu determinējošie faktori
Nosaukums angļu valodā Communication in Public Sphere: Determinant Factors for Suppression in Media Relations
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Edīte Olupe
Atslēgas vārdi communication, democratisation, media relatios, suppression of information
Anotācija Tēmas aktualitāti pamato fakts, ka Latvijas mediju attiecību praksē regulāri nākas saskarties ar noklusēšanu vai atteikšanos sniegt informāciju, tādējādi liedzot sabiedrībai pieeju vispusīgai informācijai. Raksts aktualizē būtisku, līdz šim maz pētītu, mediju attiecību aspektu. Pētījuma mērķis ir, izmantojot starpdisciplināro pieeju, noteikt noklusēšanu veicinošos faktorus. Tas ļautu veidot pilnīgāku priekšstatu par komunikācijas riska faktoriem un to novēršanas iespējām, identificēt to radītās problēmas mediju attiecībās un pilnveidot mediju attiecību praksi.
Anotācija angļu valodā The aim of this paper is to define factors for suppression and identify entailed problems in media relations, therefore promoting an understanding of media relation and communication risk factors and prevention possibilities, developing also the suggestions on improving media relation praxis. The fact that the practice of Latvia’s media relations frequently faces suppression or refusal of information, therefore denying society comprehensive information, makes this theme even more topical. The author of the present research came to the conclusion that suppression and refusing of information involves various technologies, determined by legislative, cultural-historical, ethno-psychological, socio political factors The analysis of the factors determining suppression allows interpreting consequences of suppression as waste for organization, waste for media and waste for society.All participants of the communication process are linked in common space of information and common cycle of communication. They impact the whole process of production, receiving and interpretation of information. Disturbance of communication may happen in each and every process mentioned above, thereby necessarily resonating with others. Responsibility of media in this process is increased as they play an important role of society agenda setting and acts as an advocate of interests of society and thereby can substantially increase, or, on the contrary, minimize the risk of the involvement of society in the public discourse. Recognizing that suppression doesn’t encourage formation of qualitative media relationships, and realizing impact of factors creating suppression, public relation specialists and managers will develop better understanding of qualitative media relationships, which will help to ensure successful functioning of an organization to avoid conflicts, misunderstandings and negative publicity and will contribute to the establishment of a democratic society.
Atsauce Olupe, E. Komunikācija publiskajā telpā: noklusēšanu determinējošie faktori. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 46.-52.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13118