Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dialoga metodoloģija un teorija izziņas procesā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dialoga metodoloģija un teorija izziņas procesā
Nosaukums angļu valodā The Methodology and Theory of Dialogue in the Process of Cognition
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Vilnis Purēns
Atslēgas vārdi dialogue, dialogical pedagogy, forms of dialogue in the process of cognition
Anotācija Informācijas tehnoloģiju attīstība ir radījusi jaunu situāciju izglītības sistēmā. Skolēns, students vai profesionālās skolas audzēknis arvien vairāk kļūst par aktīvu izglītības procesa dalībnieku, kuram ir savi mērķi, zināšanas, prasmes un attieksmes, kas iegūtas apzinātā vai neapzinātā pašizglītības procesā. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par pāreju no skolotāja vai mācībspēka monologa uz līdztiesīgu dialogu ar skolēnu, studentu vai audzēkni. Raksta autors aplūko dialoģisko mācību teorētiskos aspektus pedagoģiskajā literatūrā ārvalstīs un Latvijā.
Anotācija angļu valodā Contemporary information society provides many opportunities for self- education. This process mainly influences informal education, but we cannot deny its ehffect on formal education too. More and more pupils are coming into classroom wit self- generated educational purposes. More and more teachers must admit, that they are not the best advisers in many fields of knowledge. The solution of the present problem can be found in the dialogic education. The first attempts to use a dialogue in education were made by ancient Greek philosopher Socrates (circa 469- 399 BC). One of the first thinkers of contemporary society, who pointed out the necessity to use the form of dialogue in education, was Brazilian educator Paulo Freire (1921- 1997). He considered monologue education to be a social problem and oppression. The first theory of dialogic education in Latvia was developed by Jelena Jermolajeva. Her research interests were mainly concerned with a metaphorical dialogue. The German educator Rainer Winkel (b. 1943.) conducted his research in the field of antinomical nature of contemporary education and communicative didactics. The Spanish educational theorist Jose Ramon Flecha (b. 1952.) created seven pillars how educational dialogue should look like. The British educational theorist Robin Alexander points out many arguments why dialogue must take an important place in educational process. Douglas Barnes separates school knowledge and active knowledge. The first one is unstable, because it is not created at the moment, when pupils are looking for some important answers. The second one is generated through dialogue and therefore is more stable.
Atsauce Purēns, V. Dialoga metodoloģija un teorija izziņas procesā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 59.-63.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13120