Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tālākizglītības aspekti sporta speciālistu kompetences pilnveidē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tālākizglītības aspekti sporta speciālistu kompetences pilnveidē
Nosaukums angļu valodā The Aspects of Continuing Education in the Improvement of Competence of the Sports Specialists
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Monta Jakovļeva
Atslēgas vārdi competency, continuing education, sports specialists
Anotācija Rakstā raksturotas tālākizglītības iezīmes un izglītošanās aspekti nepārtrauktai un pastāvīgai sporta speciālistu pilnveidei. Pētījuma procesā tiek izmantota zinātniskās literatūras analīze, anketēšana un statistiskās metodes datu apstrādei. Autore izvērtē sporta speciālistu skatījumu par piedalīšanos tālākizglītības procesa izglītības aktivitātēs, veicot savstarpējo sakarību analīzi. Iegūtie rezultāti parāda savstarpējās sakarības starp sporta speciālistu viedokli par tālākizglītības nozīmi viņu profesionālās attīstības pilnveidē.
Anotācija angļu valodā In the article the issues of continuing education and educational aspects of uninterrupted and continuous development of sports specialists have been characterized. The sports pedagogue qualification requirements included in the Standard, as well as sports specialists competences have been analysed. In the form of the diagram the model of competence education, with a wide range of skills necessary for performing professional activity has been display. In the present article the results of an empirical study (191 sports specialists have participated) have been used for data processing . The author has evaluated sports specialists’ visions about participation in educational activities of continuing education, carrying out cross-correlation analysis. The study results have shown that there is a correlation between sports professionals' views on continuing education, in which creative competences are developed and factors, motivating the continuing education (rs = -. 18, p <.05); acquired knowledge, which raises self-esteem and enhances enterprise (rs =. 24, p <.05); the promotion of understanding and the formation of personal attitude (rs = .37, p <.0.1); physical and mental development (rs = -. 25, p <.05); systematizing of the value system, development of (rs = .44, p <.01) and the length of service of the specialist (rs = .46, p <.01). There exists correlation between the sports specialists’ views on improved physical and mental development and creative competences, developed in continuing education (rs = .31, p <.01), successful integration into international activities (rs = .30, p <.01). Sports specialists’ participation in the process of continuing education improves their professional competences, as well as develops and systematizes the value system.
Atsauce Jakovļeva, M. Tālākizglītības aspekti sporta speciālistu kompetences pilnveidē. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 77.-84.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13124