Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sporta stratēģiskā plānošana Latvijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sporta stratēģiskā plānošana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Strategic Sports Planning in Latvia
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Signe Luika
Atslēgas vārdi sport, strategic planning, main directions, programme
Anotācija Raksta mērķis ir noteikt valsts sporta stratēģiskās plānošanas ietekmi uz sporta attīstību. Lai sasniegtu šo mērķi, tika veikts literatūras apskats par stratēģisko plānošanu, analizēti normatīvie akti, kas reglamentē sporta stratēģisko plānošanu Latvijā, kā arī izvērtēta sporta statistika. Tiek secināts, ka sporta attīstības stratēģija formulēta atbilstoši starptautiski atzītiem principiem un normām, kā arī stratēģijas realizēšana kopumā notiek izvēlētajā virzienā, bet valsts nenodrošina rezultātu novērtēšanu un kontroli.
Anotācija angļu valodā Strategic planning is a structured complex of the aims, tasks and activities considered together with the model, how to achieve and implement them. First sport policy planning document „Basic Statement for Sport Policy in the period from 2004 to 2009” of Latvian Cabinet of Ministers was approved confirmed on September 15. The Regulation Nr. 632. This document was worked out to determine long-term aims and main directions of activity in the policy of the field of sports. To carry out activities, defined in this document Latvian Cabinet of Ministers on October 31, 2006 with the Regulation Nr.838 ratified “National Program for Sport development in the period from 2006 to 2012”. These documents characterize strategic sports planning of the Republic of Latvia. The analysis of strategic planning in Latvian sports policy was complicated due to the fact that no institution – either governmental or non-governmental – performs recording and analysis of the indicators of „National Program for Sport development in the period from 2006 to 2012”. The Central Statistical Bureau of Latvia summarizes statistics only about the count of sports teachers or lecturers, coaches, sports managers, sports employees – specialists, the objects of sports complexes in Latvia. For carrying out its activity statistical information about sports summarized also by the society “Latvian Council of Sports Federations”, but only according to the following indicators: sportive achievements; the number of sportspersons in the corresponding types of sports; government financing allocated to the kinds of sports. The conclusions: 1. Sports development strategy has been formulated in accordance with internationally recognized principles and norms. 2. In total the implementation of the strategy is performed in the stated direction. 3. The state does not secure the evaluation and control of the results.
Atsauce Luika, S. Sporta stratēģiskā plānošana Latvijā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 90.-93.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13126