Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas
Nosaukums angļu valodā The Physical Activities and Health Problems of Young People
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Juris Porozovs
Dzintra Porozova
Alvis Valdemiers
Atslēgas vārdi sports activities, health level, secondary school students, students, injuries
Anotācija Pētījuma mērķis bija salīdzināt skolēnu un studentu sporta aktivitātes un veselības stāvokļa īpatnības. Tika veikta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 2. kursu pedagoģijas specialitāšu studentu, kā arī 49. un 90. vidusskolas 11. klašu skolēnu aptauja par viņu sporta aktivitātēm un veselības stāvokli. Pētījuma rezultāti parādīja, ka skolēni, salīdzinot ar studentiem, vairāk nodarbojas ar sportu. Lielākam studentu skaitam, salīdzinot ar skolēniem, ir nelielas veselības problēmas. Skolās un augstskolās ir jāvelta lielāka vērība skolēnu un studentu pirmās palīdzības sniegšanas iemaņu attīstīšanai.
Anotācija angļu valodā Physical fitness has significant role in the improvement of individual abilities and health level of young people. One of the groups of inhabitants whose health level may decrease because of immobile style of life and stress are the students of a secondary school and higher education institution. The aim of the research was to compare sports activities and peculiarities of health level of the students of a secondary school and higher education institution. The authors of the present article have developed and carried out the unique questionnaire for 2nd year students majoring in pedagogy of Riga Teacher Training and Educational Management Academy and the pupils of the 11th form of Riga 49th and 90th secondary schools about their sport activities and health level. 120 academy students and 136 pupils were questioned. The results of the investigation showed that the pupls of a secondary school go in for sports more actively in comparison to the academy students. The sports activities of separate academy students are high but for majority of academy students they are insufficient (42% of academy students go in for sports less than 2 hours a week). More secondary school students (29%) in comparison to the academy students (14%), regularly train in separate branches of sports. 50% of the questioned students of a secondary school point out that they regularly visit sport classes in school, 37% of students mark that they occasionally visit sport classes but 13% of students admit that they go to sport classes only when they don’t have to do anything else. More academy students in comparison to the students of a secondary school have some problems connected with health. Comparatively many young people, especially academy students, have sight problems. Comparatively more academy students (34%) in comparison to secondary school students (26%) point out that they have little problems with obesity. Considerably more learners of a secondary school (21%) in comparison to the academy students (7%) have had injuries during the last years. Probably it may be connected with a more active lifestyle of a secondary school student. The majority of secondary school students (69%) and academy students (63%) note that whether they are ready to offer the first aid depends on the severity of injury and the particular situation. The majority of young people points out, that if there is a necessity, they will try to offer the first aid. The results of a questionnaire show that at both secondary schools and higher education institutions it is necessary to pay more attention to the development of proficiency of providing the first aid.
Atsauce Porozovs, J., Porozova, D., Valdemiers, A. Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 94.-100.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13127