Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā
Nosaukums angļu valodā Significance of Ergonomic Solutions for Improvement of Work Environment Quality within an Organization
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Henrijs Kaļķis
Valdis Kaļķis
Atslēgas vārdi ergonomics, woodworking, process and product quality management,work environment, safety of production technology
Anotācija Pētīti ergonomiskie apstākļi kokapstrādes uzņēmumu darba vidē saistībā ar fiziskā darba riskiem, tehnoloģisko procesu un produkcijas kvalitātes vadību, kā arī uzņēmumu ekonomiskiem rādītājiem. Pētījumā piedalījās zāģu operatori (n=30) un palīgstrādnieki (n=20). Izmantojot klasiskās kvalitātes un procesu vadības teorijas un metodoloģijas, kā arī ergonomisko risku novērtēšanas metodes, parādīts, ka ergonomiskie risinājumi darba vidē būtiski uzlabo darba vides kvalitāti, paaugstina nodarbināto darbspējas, nodrošina ražošanas tehnoloģiju drošību, dodot nozīmīgu ieguldījumu organizācijas ilgtspējīgā un konkurētspējīgā attīstībā.
Anotācija angļu valodā In research, the ergonomic conditions were studied in work environment of woodworking enterprises in connection with physical work risks, process and product quality management, and economic performance. Sawing operators (n = 30) and assistants (n = 20) participated in the study. Despite technical improvements, some work phases in woodworking still require hard manual handling; thus, ergonomics interventions should be applied. Data about technological quality and ergonomics problems was gained from plant workers with the help of interviews and checklists before and after the technological process improvements. Ergonomics risk assessment methods (Key Item Indicator method, Quick Exposure Check method, Revised NIOSH Lifting Equations) and quantitative tools (Failure Mode and Effect Analysis, Fault Tree Analysis, Six Sigma Methodology, Cost-Benefit Calculation) were applied to analyze the human well-being and financial aspects of ergonomics interventions and quality improvements. Using these methodologies, it was shown that ergonomic solutions in the work environment significantly improved the quality of the work environment, increased the capacity of employees, ensured the safety of production technology, giving an important contribution to the organization in a sustainable and competitive development. The cost-benefit analysis has proved that ergonomics intervention in these six middle-scale woodworking enterprises pays off in one year, while the benefits will continue to grow in next five years.
Atsauce Kaļķis, H., Kaļķis, V. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.25, 2012, 84.-90.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13768