Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hyper Elastic Pressure Sensors: Temperature Dependance of Piezoresistivity of Polyisoprene – Nanostructured Carbon Composite

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hyper Elastic Pressure Sensors: Temperature Dependance of Piezoresistivity of Polyisoprene – Nanostructured Carbon Composite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Juris Zavickis
Māris Knite
Artis Linarts
Raimonds Orlovs
Atslēgas vārdi temperature dependance, nanostructured, carbon, polyisoprene, composite
Anotācija Our previous efforts revealed polyisoprene-nanostructured carbon composite as prospective sensitive material for elaboration of entirely hyper-elastic piezoresistive pressure sensor element. In this article we investigate the temperature dependence on initial electrical resistivity as well as piezoresistive properties of such material and self-elaborated hyper-elastic pressure sensing element. Certain conclusions about the effect of temperature on electroconductive structure and piezoresistivity are made.
Atsauce Zavickis, J., Knite, M., Linarts, A., Orlovs, R. Hyper Elastic Pressure Sensors: Temperature Dependance of Piezoresistivity of Polyisoprene – Nanostructured Carbon Composite. No: Abstracts of 9th International Conference on Informatics in Control, Itālija, Rome, 28.-31. jūlijs, 2012. Rome: INSTICC Press, 2012, 101.-101.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14005